Algemeen
Laatste nieuws
Nieuwsbrieven
Veldmedewerkers
Weidevogels Subsidie regeling
Bollenvogels
Vrijwilligers
Boeren en bedrijf
Gruttotellingen
Trends
Slootkantbeheer
Oevers
Hoogstamfruitbomen
Nieuw landbouwbeleid
Contact
NATUUR IN BEWEGING

De vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer West-Friesland is per 1 februari 2015 een samenwerkingsverband (collectief) aangegaan met agrarische natuurverenigingen De Frisse Wind en De Rotgangs, voor wat betreft de werkzaamheden van de SNL en straks de ANLb. Het collectief zal verder gaan onder de naam:

"Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Hollands Noorden"

Het werkgebied van ons collectief is het gehele agrarische gebied op het vasteland van Noord-Holland boven de lijn Alkmaar - Hoorn.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de invulling van de nieuwe subsidieregeling "Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer" (ANLb). Deze regeling loopt voor de periode van 01-01-2016 tot en met 31-12-2021.

Ook deze site wordt de komende maanden omgevormd naar een site van ANV Hollands Noorden.

 
werkgebied ANV-Westfriesland
Werkgebied ANV-Westfriesland
polder Schellinkhout
Polder Schellinkhout
polder VNK oost
Polder VNK oost